-53%

55cm Yakamoz Lower Cabinet


  • SKU: TSYAK55VGW
  • Brand: Turavit
  • Color: Glossy White

£179.99 £386.98

  • SKU: TSYAK55VGW
  • Description on Label: N/A
  • Size(mm): N/A x 550 x N/A
  • Pcs in box: N/A
  • Box sqm: N/A
  • Piece sqm: N/A
  • Weight (KG): N/A
SKU: TSYAK55VGW Category:

Brand

Turavit